01 jul 2024

Platform ‘Renaissance’ draagt stokje over aan De Plaatsen

Op 27 juni was Plaats De Kleine Aarde de plek waar het platform Renaissance van het Platteland tot een goed einde kwam. Voordat het stokje werd overgedragen aan Stichting De Plaatsen Nederland, liet een aantal sprekers het licht schijnen over de toekomst van ons buitengebied.

De tuin van Plaats De Kleine Aarde vormde in de vooravond van 27 juni het ideale decor voor deze slotbijeenkomst. De genodigden werden welkom geheten door Leah ter Berg, programmamaker bij Plaats De Kleine Aarde. De initiatiefnemers van het Renaissance Platform vanuit de landbouw en recreatie, respectievelijk Hans Huijbers en Erik Droogh, introduceerden daarna de sprekers: Initiatiefnemer van deze Plaats Geert van der Veer en de Limburgse Gedeputeerde Léon Faassen.

Geert van der Veer gaf een beschouwing over ‘Een veranderende samenleving én haar voedselsysteem’. Het is volgens hem een hele uitdaging om de boeren op de landbouwgrond te houden. Bij de gebiedsaanpak is hierop onvoldoende focus. Het boeren moet weer leuk worden, vertelde Geert.

Samen met burgers gaan deelnemende boeren als voedselproducent én beheerder van het buitengebied aan de slag, zodat er voor elke burger gezond voedsel beschikbaar is. Beoogd onderdeel hiervan zijn nieuwe ‘voedselverdeelstations’, onderdeel van het lopende Fieldlab.

Steen in de Hofvijver

Gedeputeerde Faassen ging in op ‘Het platteland van de toekomst’. Hij stemt hierbij af met de Limburgse plattelandscoalitie. Ieder is zich ervan bewust dat het anders moet, vertelde hij. “Dat heeft Renaissance goed gezien, 10 jaar terug door toen een steen in de Hofvijver te gooien.” Nu moeten we door, onder meer rond De Peel en Maasduinen. We nemen de tijd, om het vertrouwen terug te winnen. Er moet perspectief zijn. Samen komen we eruit.”

Hans Huijbers waardeert de integrale aanpak, zo bleek. “Renaissance van het Platteland staat voor alle sectoren van het buitengebied. We staan voor samenwerking van recreatie, natuur, grondeigenaren en landbouw.”

Gedeputeerde Faassen haalt de woorden van Johan Remkes aan, ‘die heeft de wanhoop in de ogen van redelijke mensen gezien’. Limburg wacht niet op Den Haag, ze maken zelf een plan. Vanuit Renaissance wordt het belang van opleiding aangehaald. Opvallend om binnen de provincie één universiteit te hebben met veel internationale studenten, terwijl er vraag is naar goed opgeleide mbo/hbo studenten. Renaissance roept op om de jeugd zelf met voorstellen te laten komen.

Stokje overgedragen

Dit sluit aan bij de overdracht van de overblijvende middelen. De initiatiefnemers Renaissance van het Platteland gaan, nu ons gedachtegoed gemeengoed is geworden, afronden en het brede overleg bedanken voor de inzet en samenwerking gedurende de afgelopen 10 jaren.

De stichting heeft het stokje met een financiële bijdrage doorgegeven aan Stichting De Plaatsen Nederland.

Hans Huijbers (links) en Erik Droogh (rechts) droegen het ‘Renaissance-stokje’ over aan Geert van der Veer.