07 jun 2023

Eerste Small is Beautiful lezing op Plaats De Kleine Aarde verplaatst naar 14 september

“An ounce of practice is generally worth more than a ton of theory.”
EF Schumacher

NIEUWE DATUM

Op Plaats De Kleine Aarde vindt op donderdag 14 september de eerste Small is Beautiful lezing plaats. Deze markeert het 50-jarige bestaan van het nog steeds inspirerende boek met dezelfde titel, in 1973 geschreven door E.F. Schumacher. Hij schreef destijds hoe de economie ons mensen moet dienen en niet andersom.

De eerste Small is Beautiful lezing wordt uitgesproken door de Amerikaanse commonsactivist David Bollier. Hij gaat onder meer in op de rol die commons en collectieven kunnen vervullen richting nieuwe economische systemen. In Nederland zie je dat deze beweging voet aan de grond krijgt; specifiek rond de ontwikkeling van nieuwe voedselsystemen zoals De Plaatsen die voor ogen heeft.

De lezing is een samenwerking met het Amerikaanse Schumacher Center. Die zet zich in voor een plaats gebaseerde economie die samengaat met levende ecosystemen en sociale behoeften.

Nederlandse commons
Na de lezing van Bollier zijn er presentaties uit de Nederlandse commonspraktijk rond voedsel, grond en onderwijs. Ook zijn er rondetafelgesprekken, wordt vooruitgeblikt naar de oprichting van een op Schumacher geïnspireerd centrum in Nederland én is er alle ruimte om te netwerken.

Ben je nieuwsgierig naar of al overtuigd voorvechter van het gedachtegoed van de commons en in voor een portie inspirerende voorbeelden en nieuwe inzichten? Voor €30,- ben je erbij! Dus graag tot donderdag 14 september op Plaats De Kleine Aarde. We starten om 13.30 uur en rond 17.00 uur ronden we af.

Kun je een lift aanbieden of heb je een lift naar de event nodig? Ga dan naar onze carpoollink.

Plaats De Kleine Aarde is een landelijk netwerk (i.o.) van knooppunten waar het landbouw- en voedselsysteem van morgen wordt ontwikkeld. Samen met boeren, ketenspelers, banken, wetenschappers, onderwijs, overheid, kunstenaars en andere burgers, via (keten)projecten, transitieprogramma’s en onorthodox doen.