31 mei 2024

Plaats De Kleine Aarde wil herintreders professioneel vooruithelpen

De Kleine Aarde biedt al decennia plaats aan vrijwilligers. Door het jaar heen werken al gauw tientallen mensen onbezoldigd in deze groene oase in Boxtel. Voor velen blijkt het een helende plek. Dat alleen al is voldoende reden voor Plaats De Kleine Aarde om een en ander op te schalen en bovenal professioneler aan te pakken.

In de (voedsel)tuin, de kwekerij, het winkeltje en de horeca; overal op De Kleine Aarde duiken vrijwilligers op. Mensen die een paar uur per week (samen)werken en er zo voor zorgen dat deze plek blijft groeien en bloeien.

Sinds kort loopt er ook een jonge vrouw rond die via een re-integratietraject werkervaring opdoet. Als het aan Eric van Oijen van Plaats De Kleine Aarde ligt, gaan meer mensen haar voorbeeld volgen.

Gefinancierd projectplan

In het verleden waren er wel vaker mensen die met burn-outklachten of een andere zorgvraag spontaan aanklopten, vertelt Eric. ‘Maar omdat we hier graag een sociaal inclusieve werkomgeving willen zijn, is besloten dit meer structureel aan te gaan pakken. We hebben een projectplan opgesteld dat door Rabo Foundation is gefinancierd. Tot eind 2026 is er budget beschikbaar.’ Met dat geld wordt nu onder meer een programma opgesteld.

Ter voorbereiding daarop werkt Plaats De Kleine Aarde aan verbreding van haar netwerk. Hiervoor leggen Eric en collega Harry Wesseling lijntjes met onder meer het UWV, GGZ-instellingen in de regio, sociaal ontwikkelbedrijf WSD en gemeenten. ‘Ook werken we toe naar meer professionele begeleiding. Zo willen we een jobcoach aanstellen die toekomstige cliënten helpt bij het vinden van voor hen passend werk op De Kleine Aarde en hen professioneel begeleidt.’

Eric hoopt en verwacht dat Plaats De Kleine Aarde eind dit jaar ongeveer 5 mensen met enige regelmaat een werkervaringsplek biedt. ‘Daarbij is het doel dat dit initiatief zich op termijn zelf kan bedruipen en we écht kunnen spreken van een werkomgeving die zich sociaal inclusief mag noemen.’