05 apr 2024

Partners duwen Fieldlab verder van de kant

Alles dat op en rond Plaats De Kleine Aarde plaatsvindt, draagt bij aan een duurzamer voedselsysteem, volhoudbaar voor boer, burger en bovenal de bodem. Het Fieldlab waaraan we sinds begin dit jaar werken, is daarbij het vliegwiel. De aanpak staat inmiddels in de steigers en is onlangs op Plaats De Kleine Aarde gedeeld met een aantal partners.

Na een inspirerend betoog van Godelieve Spaas (lector Avans en bestuurslid De Plaatsen) over de (on)macht van de burger in het voedselsysteem, zijn we in een workshop aan de slag gegaan. Zo willen we dat later dit jaar ook met burgers en boeren gaan doen. In kleine groepjes is gewerkt aan het maken van onze ideale voedselketen rond een aantal concrete producten.

Wat volgde waren vier geanimeerde co-creatiesessies met bevlogen oplossingen en mooie inzichten. Hier werd letterlijk geschetst aan nieuwe arrangementen tussen grond, boer/tuinder en burger/consument. Wat bleef hangen is de wil om met elkaar buiten (inmiddels) gebaande paden te durven denken en doen. En laat dat nou precies zijn dat we met Plaats De Kleine Aarde in het algemeen en het Fieldlab in het bijzonder beogen.

Het besef drong door hoe noodzakelijk en complex het is om te zorgen voor een optimale verwaarding van grondstoffen bij het vormen van een vitale voedselketen. En hoe sociale innovatie (burgers die doen en voor elkaar zorgen) een cruciale rol kan spelen.

En we leerden van elkaar; wist je bijvoorbeeld dat Brazilianen gezond eten heel anders definiëren dan wij. Zij zeggen: gezond eten start bij samen koken en samen eten. Inspirerend!

Geert van de Veer (initiatiefnemer De Plaatsen en programmaleider Fieldlab) nam ons mee in het plan voor de ontwikkeling van Fieldlab Zuidelijke Zandgronden. Hij nodigde iedereen uit om mee te doen.

Arne Hendriks (artist in residence bij Plaats De Kleine Aarde) nam ons mee in zijn artistiek onderzoek rond de voedseltransitie en meer specifiek in Buro Miso. Vervolgens benoemde iedereen zijn of haar eigen Miso Intentie, een moment dat gemarkeerd werd met de overhandiging van een ambachtelijk gemaakte miso. We eindigende de ochtend met een gezamenlijke lunch van onze eigen chef, uit de gloednieuwe keuken van de Werkplaats.