04 apr 2024

De Plaatsen en Rabobank gaan samenwerken aan circulaire voedselsystemen

In de rol van financier van agrarisch ondernemers wil Rabobank een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame agrofoodsector in Nederland. Sinds kort werkt de bank ook samen met Stichting De Plaatsen Nederland. Voornaamste doel: samen bouwen aan een toekomstbestendig voedselsysteem in Nederland.  

Stichting De Plaatsen Nederland werkt aan meer circulaire voedselsystemen; vitaal en volhoudbaar voor aarde en mens. Dat doet ze samen met boeren, tuinders en makers, burgers en systeemspelers waaronder onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheid en dus ook banken.

De Plaatsen wil burgers, boeren en de spelers daaromheen zodanig verbinden dat ze een gedeelde verantwoordelijkheid gaan voelen. Hiervoor ontwikkelt De Plaatsen onder meer programma’s en schaalbare praktische concepten. Alleen door samen te werken kunnen we ons voedselsysteem daadwerkelijk verduurzamen, is de overtuiging. Huishouden voor huishouden, bedrijf voor bedrijf, hectare voor hectare.

Systeemtransitie is breed

Volgens voorzitter Geert van der Veer van De Plaatsen leert de ervaring dat de transitie van ons voedselsysteem altijd hand in hand gaat met veranderingen in andere systemen. Voor financiers betekent dit bijvoorbeeld dat ze nadenken over nieuwe financieringsoplossingen voor klanten met een nieuw businessmodel. ‘Daarom is het ook zo goed dat Rabobank, groot in de financiering van de agrofoodsector, deze reis met ons meemaakt. Daarbij opgemerkt dat het ecosysteem rond De Plaatsen de bank en haar klanten het nodige aan nieuwe perspectieven te bieden heeft.’

Rabobank is nu programmapartner voor de eerste Plaats van Nederland, Plaats De Kleine Aarde in Boxtel. Hier wil de bank haar medewerkers en relaties onder wie behalve boeren en het bedrijfsleven ook ‘gewone’ burgers laten samenkomen.

Gelijkwaardig in veilige tussenruimte

Dat De Kleine Aarde zich manifesteert als ‘veilige tussenruimte’ heeft de Rabobank overtuigt. Een veilige plek voor debat, experiment en praktisch handelen waar je je ook kwetsbaar mag opstellen en mag falen.

‘Een plek ook waar wíj met elkaar kunnen nadenken over nieuwe financieringsoplossingen voor agrarisch ondernemers, vragen kunnen stellen aan onszelf en waar anderen ons als bank mogen bevragen’, reageert Directeur Food & Agri Nederland Alex Datema. ‘Door met burgers, boeren en andere ketenpartners in gesprek te gaan en van elkaar te leren ontstaan de beste oplossingen voor een meer duurzame voedselketen, met perspectief voor de boer en de natuur’. 

Gebiedsdoelen dichterbij brengen

De oogst van het werk van De Plaatsen moet onder meer zichtbaar worden in gebiedsdoelen zoals deze momenteel in gebiedsprocessen worden gedefinieerd. Geert van der Veer: ‘Waarbij het gaat om het samen zoeken naar oplossingen op basis van gelijkwaardigheid en door Rabobank en De Plaatsen gedeelde ambities.’

Dat gebeurt door zowel boeren perspectief te bieden als burgers aan te zetten tot het maken van andere keuzes. Hierbij worden aan de boerenkant nieuwe en al bestaande hulpmiddelen ingezet als de Open Bodem Index, de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw.

Gekke dingen en experimenten

Geert van der Veer verwacht dat de samenwerking tussen Rabobank en De Plaatsen veel mensen wat gaat bieden. ‘Huidige en toekomstige boeren, andere beheerders van gronden, eigenlijk iedereen. We bieden inspiratie en hulp op een veilige plek waar gekke ideeën mogen ontstaan. Hier is het waar geëxperimenteerd mag worden er dus ook dingen mis mogen gaan.’

Het gezamenlijk doel is om alle boeren en tuinders in Nederland én hun opvolgers nu en in de toekomst weer handelingsperspectief te geven. ‘We hebben namelijk niet minder, maar méér boeren nodig die zich gedragen weten door nog veel meer betrokken burgers.’