19 apr 2023

Deelnemers Spinwaves Lab versnellen transitie door te vertragen

Veel mensen die Plaats De Kleine Aarde bezoeken, vinden er inspiratie voor een persoonlijke én een systeemtransitie. Dat geldt zeker voor de deelnemers aan het innovatielab Spinwaves Lab, die afgelopen vrijdag voor de tweede keer te gast waren. Zowel binnen als buiten bood De Plaats hen een fijne plek. ‘Voor sommigen die hier vroeger al kwamen met hun ouders, voelt het gewoon als thuiskomen.’

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder en is het bovenal mooier reizen. Zo kun je Spinwaves Lab misschien wel het beste samenvatten. Vorig jaar mei troffen zo’n veertig professionals ‘rond de bebouwde omgeving’ elkaar voor het eerst voor een leerreis. Ze werken bij de rijksoverheid of een gemeente, een energiebedrijf of woningcorporatie, een bouwbedrijf of culturele instelling aan verduurzaming. Of ze zetten zich vrijwillig in voor een duurzaam initiatief in de eigen wijk.

Niet langer terugvallen
‘Wat hen een jaar geleden samenbracht, is de wens om individueel meer bij te dragen aan een vlottere transitie naar een duurzamere, groenere bebouwde omgeving’, vertelt initiatiefnemer Serena Scholte van Spinwaves Lab. Aan stappen en projecten richting een duurzamer gebruik van onze steden en dorpen geen gebrek, is haar ervaring. ‘Maar te vaak nog zie je dat het bij een project blijft waarna iedereen te veel terugvalt in het oude systeem.’

Spinwaves Lab werkt in de volle breedte aan nieuwe systemen die standhouden. Die breedte zie je terug in de samenstelling van de groep; zowel qua leeftijd, geslacht als achtergrond en werk. De rijksambtenaar die vooral systemisch denkt, komt in het Lab in aanraking met heel praktijkgerichte mensen uit bijvoorbeeld de woningbouw. ‘In een jaar tijd zie je zo een move van individueel naar collectief bewustzijn. De natuur heeft ook een stem in het Lab, waardoor deelnemers zich ook meer met haar en hun eigen natuur verbinden.’

Theory U en Biomimicry
De deelnemers die vrijdag voor de tweede keer op Plaats De Kleine Aarde te vinden waren, troffen elkaar het afgelopen jaar veel vaker; online en offline. Daarbij waren twee pijlers leidend, vertelt Serena Scholte: Theory U en Biomimicry.

‘Theory U is een proces dat je helpt om bij het verkennen van de toekomst, zowel individueel als collectief, los te komen van het traditionele denken. En Biomimicry bestudeert en benut strategieën uit de natuur en gebruikt deze als inspiratiebron voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.’ De deelnemers aan Spinwaves Lab hebben zich een jaar lang ondergedompeld in ontwerpprincipes, instrumenten en werkvormen met voor velen blijvende impact.

Versnellen vraagt om vertragen
‘Mensen die elkaar nog niet kenden, hebben elkaar echt gevonden’, blikt Serena Scholte terug op het bijna afgelopen Lab. ‘In de prachtige groene omgeving van Plaats De Kleine Aarde hebben deelnemers elkaar vrijdag verteld welke reis ze hebben gemaakt; hoe ze zich individueel en als systeempartij hebben ontwikkeld en hoe ze verder reizen. Een van de grootste inzichten is dat versnellen in transities vraagt om vertragen. En om de moed om dat te doen. Je ziet dat mensen elkaar écht gevonden hebben, en vaak blijvend samenwerken.’

Een concreet voorbeeld is het anders omgaan met materialen: duurzamer, minder nieuw en meer hergebruikt. ‘Als zich een groep mensen rond Holland Houtland vormt en nadenkt over hoe er meer biobased gebouwd kan worden, helpt het enorm als zich daar ook iemand vanuit de Rijksoverheid aansluit.’

Thuiskomen op De Kleine Aarde
De fijne, groene en gastvrije setting van Plaats De Kleine Aarde is de deelnemers aan Spinwaves Lab tot twee keer toe uitstekend bevallen. ‘Voor sommigen die hier vroeger al kwamen met hun ouders, voelt het gewoon als thuiskomen. Ik sluit me daar helemaal bij aan en kom met de volgende groep eind dit jaar, graag weer terug.’