01 jul 2022

Doelbedrag behaald, €900.000 opgehaald

Op donderdag 30 juni is, een dag voor de beoogde sluiting, het crowdfundbedrag van €900.000 voor Plaats De Kleine Aarde bereikt. Het opgehaalde bedrag levert een waardevolle bijdrage aan de aankoop en renovatie van de gebouwen op De Kleine Aarde in Boxtel.

De €900.000 is door 348 investeerders bijeengebracht. Stuk voor stuk mensen die boeren en burgers willen helpen om stappen te zetten naar een in alle opzichten regeneratief voedselsysteem. We willen in het bijzonder hen bedanken voor hun bijdrage aan én de verbinding met De Kleine Aarde.

Maar ook al onze volgers, kartrekkers, leden van het campagneteam en iedereen met wie we de afgelopen weken online of live contact hebben gehad, zijn we veel dank verschuldigd. We willen veel mensen aan deze Plaats verbinden, en daar zijn we nu al in geslaagd!

Blijf betrokken
Via deze website, sociale media en nieuwsbrief blijven we je de komende tijd informeren over de voortgang van deze Plaats. En heb je geïnvesteerd, dan krijg je binnenkort aanvullende informatie over de vervolgstappen.