27 mei 2024

Een nieuw verdeelstation

We onderzoeken de haalbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe regionale verdeelstations van voedsel. Dit zijn fysieke plekken waar burgers, boeren en tuinders en hun producten samenkomen. Hoe ziet zo’n plek eruit? Wie werken daar? Welke producten zijn er te vinden en hoe worden die ‘verkocht’? En als er verwerkte producten zijn in welke mate? En wie is daarvoor verantwoordelijk?

Nog veel vragen maar het idee nu is dat zo’n 2.000-2.500 mensen via een nieuw te ontwikkelen verdeelstation toegang krijgen tot betaalbaar, duurzaam geproduceerd en gezond voedsel.

Voor dit onderzoek werken we onder meer samen met Exitus en Imagro.