27 mei 2024

Financieel haalbare kaart

Een arrangement tussen burger en boer moet zowel praktisch als financieel uit kunnen. Uitgangspunt van het Fieldlab is dat burgers toegang hebben tot betaalbaar, duurzaam geproduceerd voedsel en dat ‘hun’ boeren een structureel hoger inkomen hebben. Dit zonder dat de ondernemers zich gedwongen voelen een ‘externe’ markt op te gaan. Een eerste (globale) uitwerking van de businesscase laat al zien dat er andere ketenmodellen denkbaar zijn die zowel de burger als de boer en tuinder een aantrekkelijk alternatief bieden. 

Voor dit onderzoek werken we onder meer samen met adviesbureau Exitus.