27 mei 2024

Perspectief van en voor de boer

Nog geen 0,3 procent van de inwoners van Nederland mag zich nog boer of tuinder noemen en is dus bereid om voor ons dagelijkse eten te zorgen. Het is een beroepsgroep die gemiddeld ouder is dan 55, kampt met een tekort aan bedrijfsopvolgers. Mensen aan wie we vragen om voor ons landschap te zorgen, een gezonde bodem, schoon water en meer biodiversiteit en waarbij we er ‘oh ja’ ook nog van uitgaan dat ze ‘gewoon’ voedsel produceren.

Ondernemers hebben te maken met alsmaar oplopende grondprijzen, beperkte inkomsten en krappe marges. En ze werken veelal in een keten die gedomineerd wordt door een concentratie van retailers, een positie die het er voor de boer van morgen niet per se makkelijker op maakt.

Daarom zoeken we binnen het Fieldlab naar nieuw perspectief van en voor boer en tuinder. Hierbij is het uitgangspunt dat burgers de stuwende kracht zijn achter een bestaansmodel voor boeren en tuinders met een structureel betere inkomenspositie dan vandaag de dag. 

De uitwerking van dit perspectief vindt met name plaats door het team van Plaats De Kleine Aarde.