27 mei 2024

Perspectief voor Nederland

Hier beantwoorden we de vraag of en zo ja op welke manier Nederland zichzelf kan voeden. Wat eten we dan? En hoeveel grond is daar per persoon voor nodig? We ontwikkelen meerdere scenario’s die uitgaan van respectievelijk het huidige menu, een circulair menu en een veganistisch menu.

Uit eerdere analyses is al gebleken dat het Nederlands landbouwareaal grotendeels volstaat om alle 18 miljoen inwoners met het huidige dieet jaarrond te voeden. Met een meer plantaardig dieet, is minder land nodig. 

Voor dit onderzoek werken we onder meer samen met voedselsysteemdenker Imke de Boer, tevens hoogleraar aan Wageningen University & Research.