27 mei 2024

Productieplannen per gebied

Voor de productie van het voedsel gaan we onder meer uit van regionale productie. Hierbij stappen we af van productie per bedrijf en gaan we uit van productie(rotatie) in de hele regio. Zo produceert een aantal samenwerkende boeren op een zeker areaal voedsel voor een vooraf bekend aantal mensen.

In deze verkenning binnen het Fieldlab gaan we ervan uit dat ecologie leidend is. Er zal dus sprake zijn van aantoonbaar duurzamer grondgebruik, met (stap voor stap) meer gemengde teelten, vormen van agroforestry en het benutten van (on)kruiden op en rond akkers. Doel van deze onderzoekslijn is te komen tot een model dat ook laat zien welke positieve bijdrage een gebiedsproductieplan levert aan regionale gebiedsdoelen. 

Voor dit onderzoek werken we onder meer samen met het Louis Bolk Instituut.