17 jan 2023

Hoe robotica ook de kleinschalige boer én bodem vooruit helpt

Net als op zoveel andere plekken in de maatschappij, rukt ook in de land- en tuinbouw het gebruik van robots op. Ze kunnen ondernemers minder afhankelijk maken van schaarse arbeid en chemische middelen, wat henzelf en de bodem waarop ze werken helpt. Plaats de Kleine Aarde is een project gestart dat ervoor gaat zorgen dat ook kleinschaliger boeren, vaak met een mix aan gewassen, de meerwaarde van robotica gaan ervaren.

Hierbij wordt intensief samengewerkt met Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. Vanuit Plaats De Kleine Aarde is Onno Niessen aangesteld als projectleider.

De belangrijkste opgave voor de korte termijn is kleinschalige boeren praktisch kennis te laten maken met de kansen die robotica hen biedt. Daarbij wordt zowel naar de technische, als de biologische kant van de innovatie gekeken: hoe helpen robots de boer, de bodem en het leven in die bodem vooruit. Een aantal bestaande robots en nog te ontwikkelen exemplaren zullen onder meer te zien zijn op de proefboerderij waaraan Plaats De Kleine Aarde werkt. 

Voor het zover is, was er vorige week een kick-off bijeenkomst met een eerste groep boeren, op Plaats De Kleine Aarde.

Een vertegenwoordiger van Abemec showde vorige week de Naïo Oz robot. Het apparaat kan onder andere schoffelen en wieden.

In februari volgt een bezoek aan landbouwbeurs FIRA in de Franse stad Toulouse. Daar ontmoeten ontwikkelaars van ‘kleine’ robots en boeren uit heel Europa elkaar. Dit is een mooie opmaat voor het innovatietraject dat de deelnemers aan ons project te wachten staat.