29 jun 2022

Kamermeerderheid wil dat regering koplopers onder de boeren ondersteunt

Goed nieuws uit Den Haag waar een meerderheid van de Tweede Kamer zich gisteren achter een motie schaarde van Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie). De motie roept de regering op koplopers in duurzame landbouw te steunen.

‘Koplopers in de transitie naar kringlooplandbouw zijn nodig om op een verantwoorde wijze voedsel te produceren in balans met de omgeving ….. De Tweede Kamer verzoekt de regering koplopers in kringlooplandbouw, zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren, te ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten….’

Als Plaats De Kleine Aarde zijn we het daar uiteraard grondig mee eens. We waren overigens al even begonnen met de inrichting van een netwerk en een veilige plek die onder meer boeren, wetenschappers, kunstenaars en andere burgers samenbrengt op weg naar een regeneratief voedselsysteem. Gun jij deze Plaats ook een plek? Investeren kan nog tot en met vrijdagavond.