08 jul 2022

Kenniscoalitie De Plaatsen wil ‘eigen wijze’ boer verder helpen

Waar de ene boer, tuinder of voedselproducent al stappen zet naar een regeneratief voedselsysteem, klinken bij de ander nog twijfels of vragen door. Jammer voor hen en eigenlijk ons allemaal, is dat met de huidige praktijk van advies- en kennisinstellingen lang niet op al hun ondernemersvragen een bevredigend antwoord komt. De kunst is beter te luisteren naar wat de boeren al weten en doen, en meer samen op pad te gaan. Een groep onafhankelijke professionals ziet dit ook, heeft Kenniscoalitie De Plaatsen gestart én een manifest opgesteld.

Volgens de opstellers van het manifest komt veel onderzoeksgeld nauwelijks terecht bij ‘eigen wijze’ boeren en tuinders die wel veel onderzoek doen en weer vanuit de bodem willen denken en werken. Ook vinden er binnen kennisinstellingen, in de ondernemende en agrarische praktijk, en onder burgers veel experimenten plaats die het pioniersstadium niet ontstijgen.

Ondernemer en systeem in beweging
Wat volgens de manifestpartners nodig is, is een brede kenniscoalitie van het ‘samen leren’. Die kan het individu en het systeem in beweging brengen. In de coalitie werken op termijn burgers, boeren, overheden, onderzoekers en andere spelers in netwerkverband samen aan nieuw perspectief. In de coalitie zijn verder onder meer boerenorganisaties, onderwijsinstellingen, universiteiten en individuele professionals vertegenwoordigd.

De leden van de kenniscoalitie werken onafhankelijk. Ze kunnen gebruikmaken van de plekken en faciliteiten die De Plaatsen (gaat) bieden, te beginnen met Plaats De Kleine Aarde en ook de proefboerderij die in Boxtel in ontwikkeling is.

Steun de coalitie. Lees en onderteken het manifest