23 mrt 2023

Met opgeschoond moerasfilter en portie waterkennis van De Dommel kunnen we vooruit

Zo’n twintig medewerkers en de watergraaf van waterschap De Dommel waren woensdag op Wereldwaterdag te gast op Plaats De Kleine Aarde. Niet voor een vergadering of een rondleiding, maar om écht de handen uit de mouwen te steken. Terwijl de ene helft van de groep een overwoekerd helofytenfilter weer zichtbaar maakte, bogen hun collega’s zich over de vraag hoe het watersysteem van De Kleine Aarde verder te verduurzamen.

Het helofytenfilter dat woensdag onder handen werd genomen, is zo’n dertig jaar geleden aangelegd. Het heeft een tijd dienstgedaan als natuurlijke waterzuivering, maar is de laatste tijd in onbruik geraakt. Voor de herontwikkeling van Plaats De Kleine Aarde is het idee om het zuiverende moeras weer te gaan benutten. En aan de eerste voorwaarde, het verwijderen van jonge struikjes en ander opschot, is nu voldaan.

Terwijl de contouren van het helofytenfilter van Plaats De Kleine Aarde weer zichtbaar werden, bogen andere waterschappers zich even verderop over de vraag hoe te komen tot een duurzaam watersysteem. Biomimicry-architect Lydia Fraaije inspireerde hen met een portie ‘natuurdenken’ en introduceerde de twaalf kleuren water van Plaats De Kleine Aarde. Beheerder Eric van Oijen leidde de hulptroepen rond en vertelde over de wateruitdagingen op het terrein.

Wat volgde was een brainstorm over het watersysteem die alle kanten opging; van het aanleggen van een aquaduct tot het gebruik van zandfilters en van de inzet van slimme stuwtjes tot een watertoren. Ook werd stilgestaan bij de vraag hoe om te gaan met de ondergrondse leemlaag.

Twee uur brainstormen is te kort om tot échte plannen te komen. Afgesproken is dan ook dat er een vervolgsessie komt waarbij ook een aantal specialisten van waterschap De Dommel aanhaken.

Tot die tijd kijken we terug op een mooie Wereldwaterdag op onze Plaats.