25 jul 2022

Met overdracht en erfpacht kan Plaats De Kleine Aarde nu écht van start

Sinds donderdag 21 juli is de grond onder De Kleine Aarde in Boxtel en de gebouwen die erop staan niet langer eigendom van gemeente. De nieuwe eigenaar is BD Grondbeheer die de grond op haar beurt voor 30 jaar in erfpacht geeft aan Stichting Plaatsen Nederland.

Met het zetten van een reeks handtekeningen komt een voorbereidend traject van twee jaar tot een einde. Nu kan de eerste van een aantal kennis- leer- en inspiratiecentra (zogenoemde Plaatsen) voor regeneratieve voedselproductie écht van start.

Crowdfunding
De circa 1,2 miljoen euro die met de verkoop van de grond en de gebouwen gemoeid is, is voor een belangrijk deel via crowdfunding bijeengebracht. Via Aardpeer brachten burgers begin dit jaar al het geld om de grond aan te kopen via obligaties bijeen.

En tot begin juli hield De Plaatsen een geslaagde crowdfunding die bijna 1 miljoen euro opbracht. Dat geld is nu deels gebruikt voor de aankoop van de gebouwen op het 2,5 hectare omvattende terrein. Ook een deel van de renovatie die waarschijnlijk twee jaar vergt wordt uit dit budget betaald. Eind dit jaar wordt gestart met de verbouwing van de markante, uit 1931 daterende Van Coothhoeve.

Coöperatie Plaats De Kleine Aarde
De feitelijke gebruiker van Plaats De Kleine Aarde is de coöperatie met diezelfde naam. De 362 mensen die aan de crowdfunding hebben bijgedragen zijn lid. En vanuit die rol ook (gevoeld) eigenaar van de activiteiten en het programma dat er ontwikkeld wordt. Ook de coöperatie zette donderdag een handtekening en wel voor de huurovereenkomst.

Deze eerste Plaats van Nederland wil een impuls geven aan de zo urgente transitie van ons landbouw- en voedselsysteem. Dat doet het team achter het initiatief onder andere door boeren, burgers, kunstenaars, wetenschappers en andere professionals en vele anderen een veilige plek te bieden waarin het regeneratieve voedselsysteem van morgen kan ontstaan.

Bij de foto: Geert van der Veer (links), Danielle de Nie (beiden namens Plaatsen Nederland) zetten net als Michiel de Koe (rechts, BD Grondbeheer) een handtekening onder de erfpachtakte.