05 dec 2022

Moeder Aarde centraal in herontwikkeling De Kleine Aarde tot Plaats

In Boxtel is gestart met de ontwikkeling van De Kleine Aarde tot Plaats De Kleine Aarde. Wie deze duurzame pioniersplek een beetje kent, zal snappen dat de natuur en haar diensten hier op plaats 1, 2 en 3 staan. Bij het maken van keuzes staat de zorg voor elkaar en de omgeving centraal, zodat je iets toevoegt voordat je iets neemt. Moeder Aarde zit hier dus méér dan aan tafel, ze hangt erboven.

Maximaal inzetten op hergebruik van materiaal in de gebouwen, opwaardering en opnieuw benutten van verschillende afvalwaterstromen, isolatie met plantaardige materialen en verwarming uit compost. Wie over pakweg een jaar De Kleine Aarde bezoekt, kan zich vergapen aan dit soort innovaties. Hoewel innovatie hier een relatief begrip is. Het gros ervan is weliswaar helemaal van deze tijd, maar veelal gebaseerd op dat wat de natuur de wereld al miljarden jaren te bieden heeft; en dat is heel veel.

Natuur als ontwerpprincipe
Het was architect Lydia Fraaije die als eerste de duurzame ambitie van Plaats De Kleine Aarde vertaalde in een voorlopig ontwerp. In haar werk, dus ook dat voor deze Plaats, is de kracht en dynamiek van de natuur leidend. Dit ontwerpprincipe staat ook bekend als biomimicry. Een tweede leidende principe is biophilia. Dat stelt onze verbinding met de natuur centraal.

Op dit kennis- en inspiratiecentrum voor het voedselsysteem van morgen speelt de natuur in al haar verschijningsvormen dus een hoofdrol. Die vertaalt zich onder andere in het zoveel mogelijk gebruiken van natuurlijke en biobased materialen uit de buurt, de benutting van natuurlijke processen, de optimale inzet van daglicht en hergebruik van materiaal. Bijzonder daarbij is dat veel van deze uitgangspunten al op deze plek verkend zijn, ergens in de bijna vijftig jaar dat De Kleine Aarde bestaat.

Programma van Eisen getekend
Als opmaat naar het Definitief Ontwerp voor de renovatie van de markante Van Cooth Hoeve is een Programma van Eisen opgesteld. Een project waarvoor naast Moeder Aarde, Lydia Fraaije (FRAAi architecten, biomimicry, biophilia), Eric van Oijen (Plaats De Kleine Aarde, waterplan) en Bas Hazenberg (BouwHeeren, project- en bouwmanagement) samen optrokken. Op donderdag 1 december is het getekend.

Wie het Programma leest, ziet dat de natuur zich boven het project bevindt. Zo beseffen alle ontwerp- en uitvoerende partners en leverancier dat je binnen de ontwikkeling van De Kleine Aarde iets moet geven, om iets te mogen te nemen. Iedereen die zich de komende tijd aan deze Plaats verbindt, kan zich met het Programma van Eisen onderdompelen in het DNA van deze Plaats, en dit vertalen in ieders doen en laten.

Draag ook bij aan deze Plaats
In het verlengde van het Programma van Eisen verwelkomt De Plaatsen duurzame bouw gerelateerde ondernemers om bij te dragen aan de herontwikkeling van deze Plaats. Zowel ‘grote’ leveranciers van duurzame materialen of toepassingen, als pionierende startups als zij die daar tussenin zitten, komen op 12 januari 2023 samen voor een partneroverleg; uiteraard op Plaats De Kleine Aarde in Boxtel.

Heb je interesse in het Programma van Eisen? Als je je mailadres achterlaat, ontvang je op dat adres een downloadlink.