27 jun 2022

Oproep boerencoalitie: bied boer persoonlijke reis

Boeren en tuinders moeten door de overheid worden verleid en ondersteund bij het maken van hun vaak ingrijpende keuzes. Veel boeren willen best anders werken, mits ze de persoonlijke reis daar naartoe zelf mogen maken.

Dat en meer staat te lezen in de oproep rond ‘Boerenperspectief’. De Plaatsen heeft dat met een aantal andere (boeren)organisaties waaronder de Transitiecoalitie Voedsel en Wij.land opgesteld. Boerenperspectief wil boeren en boerinnen ‘een veilige tussenruimte’ bieden om hun afwegingen te maken; om los te komen van oude patronen en een nieuwe weg te zoeken. Met vallen en opstaan. Boer voor boer.

Een weg waarvan de politiek en de samenleving zeggen: ‘wij hebben jullie nodig om oplossingen te bieden voor vraagstukken als klimaatverandering, biodiversiteit, luchtkwaliteit etc. En wij geven jullie daarvoor het vertrouwen, de kaders en de middelen om die weg te gaan’.

Boerenperspectief is ontstaan vanuit Boerenraad, De Plaatsen, Wij.land, BoerenNatuur en Transitiecoalitie Voedsel. Inmiddels wordt met een bredere groep van regionale en landelijke partners gewerkt aan een breed gedragen plan voor die begeleiding en ondersteuning. Voortbouwend op bottom-up-initiatieven die al actief zijn en die van boeren het vertrouwen genieten.

Lees verder en geef je steun aan BoerenPerspectief