13 jun 2022

‘Plaats De Kleine Aarde biedt boer veilige tussenruimte’

Veel boeren zijn nog ingesteld op een systeem dat hen vraagt om voldoende, veilig en betaalbaar voedsel te produceren. Daarom interpreteren ze veel ‘nieuwe’ wensen tot anders werken als een bedreiging wat leidt tot weerstand en weerzin. Om als boer zelf te ervaren dat veranderen ook hen wat te bieden heeft, zijn veilige tussenruimten als De Plaatsen een uitkomst.

Dat was een van de conclusies aan tafel tijdens de lancering van de Crowdfundingcampagne voor Plaats De Kleine Aarde, onlangs in Amsterdam. 

Niet over de boer heen stappen
De ervaring van akkerbouwer Jan Ham is dat veel boeren het gevoel hebben het niet meer goed te kunnen doen. Het is prima als de overheid maatschappelijke wensen vertaalt naar gebiedsgerichte doelen op hoofdlijnen. Maar wat ze volgens hem niet moet doen, is over de boer heen stappen.

Ham: “Niet elke boer heeft namelijk de competenties om direct een antwoord te geven op nieuwe vragen. Boeren verdienen een plek waar ze zichzelf de vraag kunnen stellen hoe deze doelen bij henzelf, hun plek en omgeving passen.” Plaats De Kleine Aarde is zo’n plek.

‘Hier word ik begrepen’
Zo’n veilige fysieke plek of omgeving verbeeldt Ham onder meer als een denkbeeldig hoog punt. Daar kan een boer in alle rust om zich heen en daarna naar zichzelf kijken. “Het is een plek waar je als boer binnenstapt en het gevoel hebt ‘hier word ik begrepen’.” 

Maak Plaats De Kleine Aarde Mogelijk

Hieronder zie je de bijdrage van Jan Ham terug.