02 jun 2022

Plaats De Kleine Aarde, voor de boer als verzorger van de bodem

Willen gangbare boeren een toekomst houden in Nederland, dan zullen ook zij versneld stappen moeten zetten naar een duurzamer manier van werken. “En wel een die verder gaat dan aan wat knoppen draaien voor minder chemie of meer productie per dier”. Die oproep deed Hans Huijbers tijdens de lancering van de crowdfunding voor Plaats De Kleine Aarde

De melkveehouder uit de Kempen, oud-voorzitter van boeren belangenbehartiger ZLTO, prees de generaties voor hem die de bodem beter hebben gemaakt. Maar hij zei ook dat zijn generatie de eerste is die de bodem slechter doorgeeft dan dat hij hem kreeg van de vorige. Dat terwijl de boer bij uitstek de verzorger is van de bodem, landschap, dier en ecosysteem. 

Wat Huijbers zorgen baart is dat het praktische kennisniveau over goede bodemzorg bij de huidige generatie boeren is weggezakt. “Zelfs mijn twintigjarige zoon leert op school vooral welke soorten onkruid er bestaan en welke chemie je moet toepassen om ervan af te komen.”

Hij stelt dat iedere boer zichzelf weer méér moeten gaan zien als verzorger van het land, de bodem en het ecosysteem. “En Plaats De Kleine Aarde gaat hen daarbij helpen. De Kleine Aarde wordt de plek waar bodem, ontmoeting en kennisverspreiding centraal staan.” 

Maak Plaats De Kleine Aarde Mogelijk

Hieronder zie je de bijdrage van Hans Huijbers terug.