11 jun 2022

Transitie Veenweideboeren inspireert Plaats De Kleine Aarde

Boeren zijn prima in staat om behalve goed te zorgen voor zichzelf en hun gezin, ook positief bij te dragen aan een rijkere omgeving en meer maatschappelijke waarden. Die ervaring heeft Jan Maarten Dros.

Hij werkt als bodemkundige en coördinator duurzaam verdienen bij Wij.land, een van de dragende organisaties van De Plaatsen. Dros is een van de sprekers op het evenement voor (potentiële) investeerders dat op 15 juni plaatsvindt in De Kleine Aarde in Boxtel.

Wij.Land werkt met zo’n 200 boeren in het Westelijk Veenweidegebied aan landschapsherstel. Dat doet ze onder meer door te werken aan natuurlijk bodembeheer, vermindering van kunstmest en krachtvoer, meer biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar verdienmodellen en verbinding gezocht met de bewoners en bedrijven in dit bijzondere stukje Nederland.

Wij.land-aanpak
Jan Maarten geeft woensdag een inkijkje in de Wij.Land-aanpak, en het belang van Plaatsen zoals De Kleine Aarde. Meer informatie over het evenement vind je hier. Wil je erbij zijn? Aanmelden kan nog via info@deplaatsen.com.