04 nov 2022

Voor studenten Avans loopt weg naar nieuwe economie over De Kleine Aarde

Als eerste Plaats gaat De Kleine Aarde in Boxtel plek bieden aan boeren, onderzoekers, makers en anderen die willen bijdragen aan een regeneratief voedselsysteem. Avans Hogeschool zag al heel vroeg de potentie van dit veilige inspiratie-, leer- en kenniscentrum in ontwikkeling. De opleiding maakt nu al gebruik van de aanwezige gebouwen, duurzame omgeving en aansprekende faciliteiten.

Voor Avans is Plaats De Kleine Aarde vooral een buitenschoolse leer- en onderzoeksplek; zowel in het groot als het klein. Hier kunnen studenten met elkaar verkennen hoe een natuur gedreven economie eruit kan gaan zien, en welke rol zij daarin voor zichzelf weggelegd zien.

Natuur en mens centraal
De eerste studenten die al sinds de zomer regelmatig in Boxtel te vinden zijn, volgen de minor ‘Take back the economy’. In krap een half jaar verdiepen ze zich in een economie die natuur en de plek van de mens daarin centraal stelt.

De minor doorsnijdt alle onderwijsdisciplines, staat ook open voor studenten van buiten Avans Hogeschool en is activistisch van aard. Dat laatste houdt in dat het de student zelf is die aan zet is, zelf bepaald wat te leren of ervaren. ‘We spreken hen dus aan op hun eigen engagement, geven hen geen opdracht’, verduidelijkt Avans-lector Godelieve Spaas.

Kunstenaars en creatieven
Ook zijn er regelmatig kunststudenten van St. Joost School of Art & Design (onderdeel van Avans Hogeschool) te vinden. Zij benutten deze Plaats en het omliggende ecosysteem dat zoekt naar nieuwe economische waarden óók om hun persoonlijke creativiteit te ontwikkelen. Verder vinden ze er (een begin van) antwoorden op de vraag hoe je als jonge kunstenaar of creatieveling binnen die nieuwe economie een duurzaam inkomen kunt verdienen.

Tijdens het lopende schooljaar en daarna zullen op De Kleine Aarde veel meer studenten van Avans en andere onderwijsinstellingen inspiratie en kennis opdoen en delen. Updates delen we onder meer via deze website.